https://ryszardy.pl 
Rok 2005 - Sztokholm
Powyżej: Henryk Lisowski Leszek Dudziak Zbigniew Balicki       
Fot.  Zbigniew Balicki