https://ryszardy.pl 
Rok 2005 - Sztokholm
Powyżej: Jerzy Horwath           
Fot.  Zbigniew Balicki