https://ryszardy.pl 
Rok 2005 maj - Sacramento
Powyżej: Jan Boba Jana Romiszewska (Kozioł) Janusz Nowotarski Waldemar Grochot     
Fot.  Jacek Romiszewski