http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966 - kawiarnia ZDK HiL
Powyżej: prof. Włodzimierz Hodys (stoi)  Władysław Masiarz  (siedzący obok)      
Fot.  Władysław Rospondek