https://ryszardy.pl 
Rok 1965
Powyżej: ¶piewa Hanka Konieczna