https://ryszardy.pl 

Rok 1956
Powyżej: Słodczyk Józef akordeon-prowadzenie,  Kaleta Jan perkusja,  Brodacki Jan fortepian,  Grela Henryk wiolonczela-bas