https://ryszardy.pl 
Rok 1966
Powyżej: Stanisław Florek Kazimierz Japołł Irena Garztecka