https://ryszardy.pl 

Rok 2005 - spotkanie po 25 latach
Powyżej: Paulina Caine-Balicka Wacław Sotowicz Zbyszek Balicki