https://ryszardy.pl 

Rok 2005 Perth Australia - spotkanie po 25 latach
Powyżej: Zbigniew Balicki Wacław Sotowicz