http://www.ryszardy.pl 

Rok 1963
Występ zespołu Ametysty w Wadowicach.
Powyżej od lewej: Krzysztof Partyka, Andrzej Ibek, Marian Plutecki, Lesław Trojanowski, Tadeusz Gogosz i bębny Zdzisława Nazarki.