http://www.ryszardy.pl 

Rok 1963
Występ zespołu Ametysty w Wadowicach.
Powyżej od lewej: Marian Plutecki, Lesław Trojanowski, Tadeusz Gogosz, Krzysztof Partyka.