http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Trefle w Klubie "Pod Budą" akompaniują startującemu w eliminacjach Studenckiego Konkursu Piosenki Wacławowi Masłykowi (późniejszemu laureatowi jednej z nagród na Festiwalu w Opolu w 1969 r. i członkowi zespołu Partita), 27 X 1967;
Powyżej od lewej: Masłyk Wacław Bogunia Andrzej Mróz Krzysztof