http://www.ryszardy.pl 

Rok 1973
Zespół Big 5 w Ognisku Młodych Na Skarpie.
Od lewej: Zdzisław Nazarko, Janusz Tajgreber, Marek Calik, Jurek Kokosza.