https://ryszardy.pl 

Rok - 2004 Perth
Na zdjęciu u góry: Zbyszek Balicki i jego córka, Paulina Caine-Balicka
Rok 2005 Perth-Zachodnia Australia Radio Głos Polonii
Na zdjęciu: nagrywanie audycji- Paulina Caine-Balicka ze swoja mam± Nin±.