http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Sala kinowo-teatralna. Bal sportowca.
Od lewej: Tadeusz Woźniak, Jurek Kokosza, Zdzisław Marędziak, Andrzej Sajdak, Marian Kasza, Antoni Małecki.