http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 maj.
Występ z okazji Dni Młodości, Dni Nowej Huty nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej: J.Szwejkowski,  R.Ratyński,   R.Binias,   R.Szczudłowski.