http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 30 sierpnia.
Występ w Ojcowie na Złotej Górze z okazji wędrówek szlakiem gen. A.Potiebni odbywających się cyklicznie o tej porze roku.
Powyżej od lewej: R.Szczudłowski,   G.Jakubowski,   J.Konieczny,   J.Doniec,  R.Doniec.