http://www.ryszardy.pl 

Rok - 25 lecie AWF w Krakowie
Na zdjęciu: