https://ryszardy.pl 

Rok - 25 lecie AWF w Krakowie
Na zdjęciu: