https://ryszardy.pl 

Rok - dedykacja dla Tomasza ¦piewaka
Na zdjęciu: Maria Koterbska Przemysłw GwoĽdziowski