https://ryszardy.pl 

Rok 1980 AXIS
Na zdjęciu: Mieczysław Górka Witold Szczurek,   Czechowski Andrzej Moszumański Paweł