http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964
Na zdjęciu: Zofia Sotoła - kabaret Gotkowskiego