https://ryszardy.pl 
Rok 1970 - Ex Aequo
Na zdjęciu z lewej od dołu: Lech Palca voc.(exWawele), Marek Slazyk dr.(exWawele), Zbigniew Konieczny g.b.(exCzarnePerły) Bogusław Dmochowski git.(exWawele)