https://ryszardy.pl 

Rok -
Na zdjęciu w "Domu Socjalnym": ¦mietana Jarosław Dmochowski Bogusław