Informacje techniczne do strony

Edytor plików strony internetowej: Notepad++

Ustawienia edytora :
Znaki polskie dla plików HTML
    wybrać w menu edytora Format -> Zestaw znaków -> wschodnioeuropejski -> ISO 8859-2 / ten format znaków nie jest czytany w plikach php na serwerze (Apache)

Znaki polskie dla plików PHP
    wybrać w menu edytora Format -> Koduj w UTF-8 / ten format znaków jest czytany w plikach php na serwerze (Apache)

Edycja plików HTML wybrać w menu edytora Składnia -> H -> HTML
Wszystkie pliki HTML strony są edytowane w kodzie ISO 8859-2 a pliki php w kodzie UTF-8

Strona uruchomiona w roku 2003
ze względu na postęp techniczny na serwerach i odchodzenie od wielu funkcji wykonana po 18 latach aktualizacja plików strony (od 02.07.2021 - 12.07.2021)
zlikwidowano kłopotliwe iFrame i wykonano generalnie na DIVach a pliki główne MENU w PHP

  BODY
  DIV Panel lewy
DIV Srodek
DIV Panel prawy
NOTA:
powyżej plan rozłożenia DIVów na kontenerze (BODY) Strona główna to dwie kolumny wykonana w oparciu o trzy DIVy . Pierwsza kolumna to dwa DIVy - panel_lewy i srodek. Środek osadzony jest w DIVie. Do zaznaczenia podziału strony prawy bok DIVa środek ma kolor podziału (tu czerwony a na stronie silver). Krawędzie DIVów na stronie są niewidoczne więc w efekcie widać tylko lewą i prawą kolumnę z pionową linią podziału

Konwersja ANSI na UTF-8
1. Otworzyć w Notepad ++ plik html
2. Ustawić najpierw: FORMAT -> Zestaw znaków -> wschodnioeuropejski -> ISO-8952
3. Wrócić na FORMAT -> Konwertuj na UTF-8 / nie sygnalizuje wykonania
4. Wpisać w charset="UTF-8"