Informacje techniczne do strony

Edytor plików strony internetowej: Notepad++
Ustawienia edytora :
Znaki polskie dla plików HTML
    wybrać w menu edytora Format -> Zestaw znaków -> wschodnioeuropejski -> ISO 8859-2 / ten format znaków nie jest czytany w plikach php na serwerze (Apache)
Znaki polskie dla plików PHP
    wybrać w menu edytora Format -> Koduj w UTF-8 / ten format znaków jest czytany w plikach php na serwerze (Apache)

Edycja plików HTML wybrać w menu edytora Składnia -> H -> HTML
Wszystkie pliki HTML strony są edytowane w kodzie ISO 8859-2 a pliki php w kodzie UTF-8

Strona uruchomiona w roku 2003
ze względu na postęp techniczny na serwerach i odchodzenie od wielu funkcji wykonana po 18 latach aktualizacja plików strony (od 02.07.2021 - 12.07.2021)
zlikwidowano kłopotliwe iFrame i wykonano generalnie na DIVach wraz ze stroną startową