http://www.ryszardy.pl 

Rok 1962
Na zdjęciu od prawej: Larysa Wdzięczkowska , Aleksander Barbaszewski, Zofia Sotoła, mała Marlenka Florek, Stanisław Florek, ....,