http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1972 -
Od lewej: Paweł Ścierański ,   Leszek Podstawka,