http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1972
Od lewej: Jerzy D±browski ,   Leszek Podstawka,   Paweł ¦cierański , Lech Palca