http://www.ryszardy.pl 

Rok 2002 - Spotkanie po latach  
Zdjęcie przed jednym z wejść do klubu "WIOLINKA" w Nowej Hucie
Od lewej: Stanisław Florek ,   założyciel nowohuckiego Jazz Klubu w 1957 roku, Zdzisław Zientara,   Przemysław Gwoździowski,  
Fot.Krystian Brodacki