http://www.ryszardy.pl 

Rok 2002
plakat z 1958 roku nowohuckiego Jazz Klubu
Od lewej: Stanisław Florek ,   Przemysław Gwoździowski  
Fot.Krystian Brodacki