http://www.ryszardy.pl 

Rok 1960(?)
Od lewej: Złotnicki Jerzy ,   Zdzisław Leśniak - aktor,   Przemysław Gwoździowski,   Antoni Studziński