http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964 - ogród botaniczny w Krakowie
Od lewej: Jerzy Morański "GIGA" ,   Gwidon Malinowski,   Tadeusz Wójcik,   Przemysław Gwoździowski