http://www.ryszardy.pl 

Rok 1958
Od lewej: Zientara Zdzisław ,   ........,   Chmielewski Jan