Home 

Rok 1970
Od lewej: Irzeński Zbigniew klarnet, sax    Więcek Wacławg.basowa,   ..,   ..,   ..,