http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964 listopad
Od lewej: Jerzy Konieczny, Czesław Popielarczyk, Ryszard Szczudłowski, Marek Jamrozy, Ryszard Binias .