http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej: Katarzyna Florek ,   ,