http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Od lewej: Jerzy Kulikowski ,   Stanisław Florek