http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Zespół Telstar.
Od lewej: Andrzej Zaucha, Tadeusz Błaszak, Tadeusz Fudaliński, Janusz Gajec, Stanisław Dziewoński, Andrzej Kadłuczka.