http://www.ryszardy.pl 
Rok 1973
Od lewej: Stanisław Florek ,   Ryszard Idzi na perkusji