http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Od lewej: Wanda Zuch,   ......... ,   Stanisław Florek