http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968 - Portoroza-Slovenija
Od lewej: Andrzej Dutkiewicz ,   Józef Podmokły,   Maria Gastoł,   Zbyszek Balicki