http://www.ryszardy.pl 

Rok 1971 - Portoroza-Slovenija
Od lewej: Luigi Ricco voc,   Miro ... bg,   Andrzej Dutkiewicz org,   Józef Podmokły sax,   niewidoczni Maria Gastoł i Zbyszek Balicki