http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Pawlik Marian ,   Krupa Antoni