http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Krupa Antoni ,   Radecki Benedykt,   Kaleta Jan