http://www.ryszardy.pl 
Tak w latach 60' wyglądało najpiękniejsze miejsce - plac między osiedlem Centrum B i Centrum C w Nowej Hucie - dokąd nie stanął pomnik...
W tym miejscu - nie mając już miejsca dla siebie w Violince - zespół Bezdomni na ławkach spędzał czas grając i śpiewając przez pewien czas dla siebie....
Fot.T.Biliński