http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967 - Wawele
Od lewej: Baranowski Zbigniew ,   Palca Lech,   Jurewicz Jan ,   Krzynówek Edward ,   Lorenz Andrzej ,