http://www.ryszardy.pl 

INNI - 1971 - zdjęcie z występów w Zakopanem
Od lewej: Andrzej Lorenc git, Andrzej Kołodziejczyk git, Jana Kozioł tb, Adam Gawor git, i poniżej Andrzej Dreszer dr,