http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Jerzy Piwowarski ,   Janusz Gajec ,   Janusz Lorenz ,   Andrzej Zaucha ,   Andrzej Michalski      
Fot.