http://www.ryszardy.pl 

PIASTY - 1967 - występ w hali "Korony" w Podgórzu
Od lewej: Andrzej Kołodziejczyk git.bas, Janusz Lorenz git, Marek Kulisiewicz vocal, Andrzej Lorenz git, niewidoczny Zbigniew Wrona dr,