http://www.ryszardy.pl 

Koncert zespołu na placu Wolnica na Kazimierzu w Krakowie.
Od lewej: Marek Nowiński vocal, Aleksander Glik git.bas.